ปี พ.ศ.2497 จอมพลเรือ ป.ยุทธศาสตร์โกศล ผู้บัญชาการทหารเรือ เสนอกระทรวงกลาโหม ขออนุมัติสร้างกิจการห้องเย็น เพื่อกักตุนเสบียงอาหาร สำหรับกิจการทหาร ซึ่งก่อสร้างโดยบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ในปี พ.ศ.2499 และเปิดดำเนินการในรูปแบบของกิจการห้องเย็น สโมสรสถานีทหารเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2499

ในปี พ.ศ.2538 พล.ร.อ.ประเจตน์ ศิริเดช ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น มีนโยบายเร่งด่วนในด้านปรับปรุงขีดความสามารถในการส่งกำลังบำรุง เพื่อความพร้อมรบอย่างเป็นรูปธรรม และฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการซ่อมทำห้องเย็นเสร็จเรียบร้อย จำนวน 2 ห้อง ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2539 และเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้าย “กิจการห้องเย็น” เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2539 และกิจการห้องเย็น ได้เริ่มดำเนินการจัดส่งเสบียงให้กับหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยขึ้นการบังคับบัญชากับ กิจการพิเศษ สวัสดิการภายในฐานทัพเรือสัตหีบ

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ได้ปรับปรุงห้องแช่เย็นเพิ่มอีก จำนวน 2 ห้อง และได้โอนการบังคับบัญชาไปขึ้นกับ “สวัสดิการสัตหีบ” และกิจการห้องเย็น ได้เพิ่มแผนกให้บริการเพิ่มเติมอีกหนึ่งแผนก คือ แผนกร้านค้า โดยจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าทั่วไป ในราคาถูกเพื่อเป็นสวัสดิการและครอบครัว รวมถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการจัดหารายได้ส่งเสริมกำไรให้กับกิจการห้องเย็นอีกทางหนึ่ง

ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 กิจการห้องเย็น ได้โอนการบังคับบัญชาไปขึ้นกับ “สวัสดิการร้านค้าและบริการ กองทัพเรือ” จนถึงปัจจุบัน