กิจการห้องเย็น จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าทั่วไป ให้กับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงบุคคลทั่วไปในราคาย่อมเยา โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 0800 ถึงเวลา 2000 ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากปิดทำการจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว

ตัวอย่างสินค้าที่จำหน่าย

เครื่องครัว อาหารกระป๋อง
ประเภทเครื่องปรุงรส
ข้าวสาร มีให้เลือกหลายยี่ห้อและขนาด
เครื่องสำอาง ประทินผิว มีหลากหลายชนิด
ยาสามัญประจำบ้าน
ขนม ของขบเคี้ยว และสินค้าที่ผลิตจากแม่บ้านของข้าราชการชั้นผู้น้อย นำมาฝากจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
เครื่องดื่มแช่เย็น ทั้งมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ห้วงเวลาการจำหน่ายเป็นไปตามกฎหมาย และประกาศของทางราชการ
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องครัว เครื่องเขียน และอื่น ๆ
ผักสด ผลไม้ รับประกันความสด ใหม่ เปลี่ยนทุกวัน

กิจการห้องเย็น ยังมีสินค้าอีกมากมาย หลายประเภทให้ผู้ที่มาใช้บริการ สามารถเลือกซื้อ จับจ่ายได้ตามความพอใจ

และยังมีการรับประกันความพึงพอใจ หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า สามารถดำเนินการได้ โดยเพียงนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงในการเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น ซึ่งจะต้องเปลี่ยนภายใน 3 วัน