สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • กิจการห้องเย็น สวัสดิการร้านค้าและบริการ กองทัพเรือ
  • 40 ม.1 ถ.เลียบชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
  • โทรศัพท์: 033-008275 ภายในกองทัพเรือ 73206
  • โทรสาร: 033-008275

แบบฟอร์มการติดต่อ

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

แผนที่แสดงที่ตั้ง