“การบินไทย” เปิดทำการบินตารางการบินฤดูหนาวปี’63-64 จำนวน 10 เส้นทาง ทั้งเส้นทางสู่เอเชีย-ยุโรป เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 27 มีนาคม 2564