กิจการห้องเย็น จับรางวัลบัตรสมนาคุณ

วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ย.64 เวลา 13.00 น. พล.ร.ต.สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์ ผู้จัดการกิจการห้องเย็น สวัสดิการ ทร. สัตหีบ เป็นประธานในการจับรางวัลบัตรสมนาคุณ ให้กับผู้ใช้บริการที่กิจการห้องเย็นฯ ที่นำบัตรสมนาคุณจากการซื้อสินค้าครบ 300 บาท มาร่วมชิงโชค โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ซึ่งมีรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง จำนวน 2 รางวัล

พ.จ.อ.วีรวัฒน์ บัวพลายจิตต โทร. 086-63746xx

คุณ ประหยัด ไชยบุตรดี โทร. 087-92026xx


รางวัลที่ 2 เครื่องซักผ้าแบบฝาเดียว อัตโนมัติ จำนวน 1 รางวัล

คุณ วิมล สุธนศรี โทร. 089-83276xx
รางวัลที่ 3 ทีวีสี จอแบน ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

คุณ บังอร ชูหมื่นไชย โทร.086-01024xx
รางวัลที่ 4 ตู้เย็น ขนาด 5.5 คิว จำนวน 1 รางวัล

คุณ กรกนก เชื้อสีดา โทร.087-48296xx
รางวัลที่ 5 เตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 รางวัล

พลทหาร ชาญณรงค์ ไพบูลย์ โทร. 094-63479xx
รางวัลที่ 6 จักรยาน จำนวน 2 รางวัล

คุณ ลี นามสุข โทร. 095-59196xx

คุณ เดือนนภา อินยวี โทร. 081-86311xx
รางวัลที่ 7 พัดลม ขนาด จำนวน 1 รางวัล

คุณ สมภพ หัตถกรรม โทร. 062-62452xx
รางวัลที่ 8 พัดลม ขนาด จำนวน 1 รางวัล

คุณ โกสน นาครนราธร โทร. 089-16127xx
รางวัลที่ 9 พัดลม ขนาด จำนวน 1 รางวัล

คุณ สมจินตนา ตรัสงาม โทร. 098-25022xx
รางวัลที่ 10 พัดลม ขนาด จำนวน 1 รางวัล

ด.ญ.บัณฑิตา โพธิ์คูณ โทร. 089-75245xx
รางวัลที่ 11 พัดลม ขนาด จำนวน 1 รางวัล

คุณ ธนัญญา เกตกินทะ โทร. 086-82356xx
รางวัลที่ 12 กระทะไฟฟ้า ขนาด จำนวน 1 รางวัล

คุณ สุทัศน์ ณ นคร โทร. 081-94518xx
รางวัลที่ 13 หม้อหุงข้าว ขนาด จำนวน 1 รางวัล

คุณ วัน โทร. 062-70715xx
รางวัลที่ 14 หม้อหุงข้าว ขนาด จำนวน 1 รางวัล

จ.อ.เอกรัฐ จันทะนนตรี โทร. 089-84235xx
รางวัลที่ 15 เตารีดไฟฟ้า จำนวน 1 รางวัล

คุณ บุญชูชีพ สุนทรอินทรี โทร. 080-06799xx
รางวัลที่ 13 ชุดจานกระเบื้อง จำนวน 4 รางวัล

คุณ สนั่น รัชสมบัติ โทร. 082-47185xx

คุณ อรวรรณ ผู้ศรัทธาธรรม โทร. 094-87382xx

คุณ ประเสริฐ สุขเจริญ โทร. 087-66612xx

คุณ ชาย โทร. 063-40300xx

เงื่อนไขการรับรางวัล

  • นำบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคล มายื่นกับเจ้าหน้าที่
  • กำหนดรับรางวัลภายใน 15 วัน หลังจากติดประกาศ (ตั้งแต่ 24 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2564) หากพ้นจากนี้ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการกิจการห้องเย็น สวัสดิการ ทร.สัตหีบ ถือเป็นที่สุด

ประมวลภาพการจับรางวัล

ผู้โชคดีรับรางวัล