วันสถาปนากิจการห้องเย็นครบรอบ 67 ปี

ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 พล.ร.ต.เดือน พร้อมมณี ผู้จัดการกิจการห้องเย็น สวัสดิการร้านค้า กองทัพเรือ ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน พลทหารในสังกัดกิจการห้องเย็น ได้ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการห้องเย็น ครบรอบ 67 ปี

กิจการห้องเย็น ได้จัดตั้งขึ้นตามที่ จอมพลเรือ ป.ยุทธศาสตร์โกศล ผู้บัญชาการทหารเรือ เสนอกระทรวงกลาโหม ขออนุมัติสร้างกิจการห้องเย็น เพื่อกักตุนเสบียงอาหาร สำหรับกิจการทหาร ซึ่งก่อสร้างโดยบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ในปี พ.ศ.2499 และเปิดดำเนินการในรูปแบบของกิจการห้องเย็น สโมสรสถานีทหารเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2499