รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายใน กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมกิจการห้องเย็น

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 พล.ร.ท.ก่อเกียรติ ปั้นดี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายใน กองทัพเรือ (ศปส.ทร.) และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการห้องเย็น กิจการร้านค้าและสวัสดิการ กองทัพเรือ เพื่อติดตามการดำเนินงานของกิจการ และสอบถามปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน รวมถึงรวบรวมข้อมูลในการเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2564 ต่อไปอีกด้วย โดยมี พล.ร.ต.สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์ ผู้จัดการกิจการห้องเย็น และข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ

น.อ.รุ่งศักดิ์ อภิสุนทรางกูร รองผู้จัดการกิจการห้องเย็น บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน
ตรวจพื้นที่จำหน่ายสินค้า

ตรวจพื้นที่ด้านหน้า ลานจอดรถ